Iniciatyvos fondas
Mus remia:
Invalda
EN

Programos aprašymas

„Iniciatyvos fondas“ 2007 m., bendradarbiaudamas su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijaLietuvos mokinių parlamentu ir „Mokyklos frontu“, įgyvendino moksleivių iniciatyvos ugdymo projektą „Sugauk rytojų“, kuris buvo skirtas 5 – 12 klasių vidurinių mokyklų ir gimnazijų moksleiviams. Projektu siekta pažadinti jauno žmogaus – moksleivio – asmeninę iniciatyvą ir paskatinti atskleisti bei bandyti spręsti aktualias visuomenės, regiono ar bendruomenės problemas. Projekto rezultatas – moksleivių rašto darbai ir piešiniai, kuriais moksleiviai parodo iniciatyvą ir gebėjimus spręsti Lietuvai aktualius klausimus.

Projekte buvo kviesti dalyvauti visos Lietuvos 5 – 12 klasių vidurinių mokyklų ir gimnazijų moksleiviai. Dalyviai skirstyti į tris amžiaus grupes: 5 – 8 klasių, 9 – 10 klasių, 11 – 12 klasių moksleiviai. Rašto darbus galėjo rašyti 9 – 12 klasių, o piešinius piešti 5 – 8 klasių moksleiviai.

9–12 klasių moksleiviams aktualiausia atrodė socialinė problema – ją savo rašto darbuose identifikavo daugiau nei 52 proc. jaunimo. Moksleiviai akcentavo jaunimo užimtumo, švietimo, laisvalaikio ir saviraiškos galimybių, santykių šeimoje, smurto, lygių galimybių, kvaišalų vartojimo, žiniasklaidos įtakos asmenybės ugdymui, emigracijos ir pan. problemas.

Jaunesni, 5–8 klasių moksleiviai išskyrė aplinkos apsaugos problemą. Taip manančių buvo apie 34 proc. projekte dalyvavusių vaikų. Per piešinius jie perteikė atskirų miestelių užterštumo, atliekų rūšiavimo, gamtos puoselėjo problemas. Tarp vyresniųjų (9–12 klasių) – aplinkos apsaugos klausimai rūpėjo daugiau nei 20 proc. moksleivių.

Iš kultūros klausimų moksleiviai aktualiomis laikė amatų ir gimtosios kalbos išsaugojimo problemas, šiuolaikinės ir tradicinės kultūrų sankirtą, piratinės produkcijos naudojimą. Ekonominės temos darbai nagrinėjo turizmo Lietuvoje galimybes, energetinio saugumo, investicijų klausimus.

Daugiausiai rašinių sulaukta iš Vilniaus, tačiau nedaug atsiliko Šiauliai, Kaunas, Klaipėda, Ignalina, Panevėžys. Piešinių daugiausiai atsiuntė taip pat Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Skuodo ir Šiaulių moksleiviai. Iš viso darbų sulaukta iš 26 Lietuvos miestų.

Gruodžio pabaigoje Vilniuje, IBC verslo centre (Šeimyniškių g. 3) buvo atidaryta moksleivių piešinių paroda, kurioje buvo eksponuoti „Iniciatyvos fondo“ rengto jaunimo iniciatyvos ugdymo projekto laureatų darbai.

„Iniciatyvos fondas“ mokyklas ar atskiras klases 2007 m. spalio mėnesį kvietė savanoriškai paskelbti „Iniciatyvos mėnesiu“ ir pademonstruoti iniciatyvą atkreipiant dėmesį į mokyklos ar bendruomenės problemas ir pamėginant jas spręsti. Iniciatyvos renginiai nebuvo ribojami laiku ar įgyvendinimo forma. Renginiai galėjo būti „Iniciatyvos minutė“, „Iniciatyvos valanda“, „Iniciatyvos diena“, „Iniciatyvos savaitė“ ar „Iniciatyvos mėnuo“ – svarbu, kad parodytas aktyvumas būtų nuoširdus.

Organizatoriai sulaukė pranešimų apie įgyvendintus iniciatyvos renginius iš visų dešimties Lietuvos apskričių.

Daugiausia įgyvendintų iniciatyvų buvo susijusios su ekologinių problemų iškėlimu ir aplinkos tvarkymu, taip pat buvo įvykdytos akcijos, kuriomis siekta atkreipti dėmesį į jaukios ir saugios aplinkos mokykloje kūrimą, skatinti norą bendrauti, pagyvinti mokyklos gyvenimą, įgyvendinti renginiai, ugdantys mokinių iniciatyvą ar atkreipiantys dėmesį į emigracijos problemas.

Iniciatyvos renginiai galėjo pretenduoti į 3 nominacijas.

 

Projekto partneriai: