Iniciatyvos fondas
Mus remia:
Invalda INVL
LT EN

Programos eiga

Programos „Judėti sveika 2012" pradžia - rugsėjo pirmoji savaitė, kuomet bus kreipiamasi į ugdymo įstaigas ir potencialius dalyvius, prasidės internetinė registracija. Rugsėjo viduryje, kaip tikimės, jau bus siunčiami žingsniamačiai!Programos „Judėti sveika 2012" trukmė - 2 savaitės nuo žingsniamačio gavimo (rugsėjo pabaiga ir/arba spalio pradžia). Po to programos dalyviai, vadovaujantis žingsniamačio rodmenimis, privalės įrašyti savo rezultatus į anketą. Programos „Judėti sveika 2012" pabaiga - spalio mėnuo. Tuomet visų programos dalyvių į anketą suvesti duomenys bus analizuojami ir apibendrinami: detalūs duomenys apie dalyvių žingsniavimus, dalyvių skirstymas pagal regionus, amžiaus grupes, daugiausiai nužingsniavusiųjų išrinkimas ir paskelbimas. Patys aktyviausi gaus padėkos raštus!