Iniciatyvos fondas
Mus remia:
Invalda
LT EN

Programos statistika

Projekte dalyvaujančių švietimo įstaigų skaičius: 20

Pasirinktų medžių rūšys:

Pušys – 180
Eglės – 151
Beržai - 65
Ąžuolai – 50
Klevai – 52
Liepos - 40
Kaštonai - 5
Šermukšniai - 2

 

Vyraujantys medžiai Lietuvoje

Lietuvos miškingumas yra 32,9 proc. Bendras Lietuvos miškų plotas - 2224,1 tūkst. ha. Medynų plotų pasiskirstymas pagal vyraujančias medžių rūšis:
Pušynai – 35,4 proc.
Eglynai – 20,9 proc.
Ąžuolynai – 2 proc.
Beržynai – 22 proc.
Juodalksnynai – 6,7 proc.
Drebulynai – 3,9 proc.
Baltalksnynai ir kt.– 9,1 proc.

Vilniaus miškai

Vilniaus miškų urėdijos teritorija yra pietrytinėje šalies dalyje, Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono savivaldybių ribose. Urėdijos teritorijoje esančių miškų plotas yra 59,5 tūkst. ha. Urėdijos miškai išsidėstę dviejų savivaldybių teritorijose: didžioji dalis – Vilniaus rajono savivaldybės (92 proc.), mažoji – Vilniaus miesto savivaldybės žemėje (8 proc.).
Medynų plotų pasiskirstymas pagal vyraujančias medžių rūšis:
Pušynai - 26,4 tūkst. ha – 56 proc.
Eglynai - 12,7 tūkst. ha – 26 proc.
Ąžuolynai - 1,1 tūkst. ha – 3 proc.
Beržynai - 8,2 tūkst. ha – 11 proc.
Juodalksnynai - 1,3 tūkst. ha – 2 proc.
Drebulynai - 1,1 tūkst. ha – 1 proc.
Baltalksnynai ir kt. - 4,1 tūkst. ha – 1 proc.

Medynų amžius:

Jaunuolynai - 18,9 proc.
Pusamžiai - 42,2 proc.
Pribręstantys- 19,2 proc.
Brandūs - 19,7 proc.

Saugomos teritorijos ir kiti miškai su apribotu ūkiniu režimu urėdijoje užima 24 919 ha (41,9 proc.) visų urėdijos miškų (šalyje – 32,8 proc.) Urėdijos valstybinės reikšmės miškuose šių teritorijų procentas dar didesnis ir sudaro 47,5 proc. Valstybinės reikšmės miškams tenka visi rezervatiniai, per 76 proc. rekreacinių, apie 57 proc. ekosistemos apsaugos miškų. I ir II grupių miškai, kuriuose tikslingas medienos naudojimas praktiškai nevyksta, valstybinės reikšmės miškuose sudaro per 31 proc. ploto. III ir IV grupių miškai užima 69 proc. viso ploto. Privačiuose ir rezervuotose privatizavimui atitinkamai: 16 ir 84 proc. Vidutiniškai kasmet urėdija atkuria apie 200 ha plynai iškirstų miško plotų. Didžiąją dalį iš jų želdinimu 75 proc. ir 25 proc. žėlimu. Iškirstiems plotams atsodinti sunaudojama apie 600 tūkst. vnt. sodinukų ir sėjinukų (Pušies - 180 tūkst. vnt.; Eglės - 290 tūkst. vnt.; Ąžuolo - 40 tūkst. vnt.; Beržo - 70 tūkst. vnt., Juodalksnio - 20 tūkst. vnt.).