Iniciatyvos fondas
Mus remia:
Invalda
LT EN

Programos taisyklės

SVEIKOS GYVENSENOS PROPAGAVIMO PROGRAMOS „AUGSIU AKTYVUS 2011“ TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Sveikos gyvensenos skatinimo programos „Augsiu aktyvus 2011" taisyklės nustato VšĮ „Iniciatyvos fondas" (toliau - Organizatorius) inicijuotos ir organizuojamos programos „Augsiu aktyvus 2011" (toliau - Programa) principus ir dalyvavimo sąlygas.

2. Programos tikslas - paskatinti jaunus žmones keisti nejudrų gyvenimo būdą į sveikesnį ir aktyvesnį. Programos rezultatas - masinė mankšta šalies ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir bendrojo lavinimo mokyklose 2011 m. spalio 21 d. 11.00 val. 

3. Programos dalyvis - šalies ikimokyklinio ugdymo įstaiga/bendrojo lavinimo mokykla/ikimokyklinio ugdymo grupė/bendrojo lavinimo mokyklos klasė.

4. Taisyklių privaloma laikytis Programos Organizatoriui ir dalyviams.

II. PROGRAMOS APRAŠYMAS

5. Programos dalyviai jų atstovaujamoje įstaigoje turi suplanuoti ir įgyvendinti sveikos gyvensenos propagavimo programos veiksmą - masinę makštą (minimali trukmė - 5 min.) programos dalyvio įstaigoje/klasėje/grupėje 2011 m. spalio 21 d. 11.00 val.

6. Apie savo ketinimą dalyvauti sveikos gyvensenos propagavimo akcijoje „Augsiu aktyvus 2011" dalyvis iki 2011 m. spalio 18 d. imtinai informuoja Programos Organizatorių elektroniniu paštu info@iniciatyvosfondas.lt atsiųsdamas užpildytą registracijos anketą (taisyklių priedas Nr. 1).

7. Akcijos masiškumą programos dalyvis Programos Organizatoriui turėtų įrodyti iki 2011 m. spalio 28 d. imtinai pateikdamas informaciją elektroninėmis priemonėmis: dalyvių skaičiaus ataskaitą, nuotraukas, vaikų piešinius ir/arba rašinius ta tema (taisyklių priedas Nr. 2 „Dalyvio ataskaita").

8. Programos Organizatoriaus sudaryta komisija peržiūrės masinės ugdymo įstaigų fizinio aktyvumo skatinimo akcijos ataskaitas („Dalyvio ataskaita") ir jos priedus, jų pagrindu bus išrinkti aktyviausi dalyviai ir paskelbti nugalėtojai.

9. Projektus vertins, prizus skirs kompetentinga komisija. Komisijos sudėtis bus paskelbta iki 2011 m. spalio 19 d. „Iniciatyvos fondo" tinklalapyje www.iniciatyvosfondas.lt.

III. TAISYKLIŲ GALIOJIMAS

10. Taisyklės galioja visą Programos įgyvendinimo laiką, iki bus įgyvendinti visi Organizatoriaus įsipareigojimai.

IV. INFORMACIJA APIE ORGANIZATORIŲ

11. Papildoma informacija apie Projektą teikiama Organizatoriaus tinklalapyje www.iniciatyvosfondas.lt, mob. tel. 8 614 53 880, 8 611 48133, el. p. info@iniciatyvosfondas.lt.