Iniciatyvos fondas
Mus remia:
Invalda
LT EN

Programos taisyklės

VšĮ „INICIATYVOS FONDAS“ KONKURSO „SKAITAU, SUŽINAU, TOBULĖJU“ TAISYKLĖS 

I.      
BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.    Konkursą organizuoja VšĮ „Iniciatyvos fondas“ (www.iniciatyvosfondas.lt)
 

2.    Konkursą ir socialinės iniciatyvos skatinimo programas remia AB „Invalda LT“ (www.invaldalt.com)

3.    Šios taisyklės nustato VšĮ „Iniciatyvos fondas“ (toliau – Organizatorius) inicijuojamo konkurso (toliau – Konkursas) principus ir dalyvavimo sąlygas.

4.    Konkurso tikslas – atrinkti geriausius motyvacinius laiškus knygai, prenumeratai arba leidiniui įsigyti ir finansuoti jų įsigijimą.

5.    Konkurso dalyviai – vyresnių klasių (9-12 vidurinių mokyklų ar I-IV gimnazijų klasių) moksleiviai ir Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai.

6.   
Taisyklių privaloma laikytis Konkurso Organizatoriui ir dalyviams.  

II.          KONKURSO APRAŠYMAS 

7.    Konkurso dalyviai turi pateikti trumpą motyvacinį laišką, kad konkreti knyga, prenumerata ar elektroninis leidinys jiems reikalingas mokslams ar savišvietai.

8.    Motyvacinį laišką su nurodyta konkrečia knyga, prenumerata ar elektroniniu leidiniu, bei savo vardu, pavarde, amžiumi ir kontaktiniais duomenimis galima atsiųsti:

    
8.1. elektroniniu paštu info@iniciatyvosfondas.lt;

    
8.2. paštu adresu VšĮ „Iniciatyvos fondas“, Šeimyniškių g. 1A, 09312 Vilnius;

    
8.3. užpildant specialiai tam sukurtą anketą:
     http://apklausa.lt/f/konkursas-skaitau-suzinau-tobuleju-nbymd7m.fullpage .
     Anketos rezultatai viešai nepublikuojami. Tik Organizatorius galės susipažinti su anketos duomenimis.

9.    Motyvacinis laiškas turi būti parašytas lietuvių kalba ir aprašymas turi būti ne ilgesnis nei 300 žodžių.

10.  Kiekvienas konkurso dalyvis gali pateikti vieną motyvacinį laišką.

11.  Vienos knygos, prenumeratos ar elektroninio leidinio biudžetas nėra ribojamas, tačiau priimant sprendimą į kainą bus atsižvelgta.

12.  Knygos, periodinio ar kito norimo leidinio kalba nebūtinai turi būti lietuvių.

13.  Motyvacinius laiškus galima pateikti 2014 m. lapkričio 24-gruodžio 6 dienomis.

14.  Vertinant pateiktus motyvacinius laiškus bus atsižvelgta ar suprantamai, glaustai ir argumentuotai pagrįsta, kad konkreti knyga, prenumerata ar leidinys reikalingi savišvietai ar mokslams.

15. Konkurso Organizatoriaus sudaryta komisija peržiūrės visus motyvacinius laiškus ir priims galutinį sprendimą dėl nugalėtojų. Nugalėtojai bus paskelbti iki 2014 m. gruodžio 20 dienos.

16.  Dalyvavimas šiame konkurse yra savanoriškas.

17.  Konkurso nugalėtojams bus nupirktos norimos knygos, prenumeratos ar elektroniniai leidiniai. Konkurso nugalėtojų skaičius priklausys nuo norimų knygų, leidinių kainos. Bendras įsigijimo fondo biudžetas yra 5 tūkst. EUR.  

III.        BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

18.  Taisyklės galioja visą Konkurso laikotarpį, iki Organizatoriaus įsipareigojimų įgyvendinimo.

19.  Konkurse negali dalyvauti asmenys, kurie pateikia neteisingus asmens duomenis arba naudoja teisės aktams ir/arba dalyvavimo sąlygoms prieštaraujantį turinį.

20.  Dalyvavimas Konkurse reiškia susipažinimą su šiomis taisyklėmis ir jų priėmimą.

IV.          INFORMACIJA APIE ORGANIZATORIŲ

21.  Papildoma informacija apie Organizatorių ir Konkursą teikiama Organizatoriaus tinklalapyje www.iniciatyvosfondas.lt,  el. p. info@iniciatyvosfondas.lt.