Iniciatyvos fondas
Mus remia:
Invalda INVL
LT EN

Registracija į programą

Programos dalyviais taps 1000 Lietuvos moksleivių, kurie naudodami jiems padovanotus žingsniamačius turės žingsniuoti ir fiksuoti duomenis toje pačioje registracijos anketoje - dalyvio ataskaitoje.

Pildant registracijos anketą svarbu žinoti, kad:
• Pateikiami duomenys (tiek registracijos anketoje, tiek programos dalyvio ataskaitoje) turi būti tikslūs;

• Visi, tapę programos "Judėti sveika 2012" dalyviais, turės dvi savaites kasdien registruoti dalyvio ataskaitoje duomenis apie nueitą atstumą ir kt.;

• Bendras žingsniamačių skaičius - 1000 vnt., tad nemokamai paštu juos gaus pirmieji teisingai užsiregistravusieji;

• Žingsniamačių dalijimo kvota - po 100 vnt. kiekvienai Lietuvos apskričiai.


Sėkmės gyvenant aktyviau!

Programos "Judėti sveika 2012" organizatoriai